razem zadbajmy o zrównoważony
rozwój!

razem zadbajmy o zrównoważony
rozwój!

razem zadbajmy o zrównoważony
rozwój!

Planowana inwestycja
mieszkaniowa położona
przy ul. Postępu 4

 • Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie zapisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 • W ramach inwestycji przy ul. Postępu zaprojektowany zostanie budynek mieszkalny na planie kwadratu w kształcie litery C z wewnętrznym zielonym dziedzińcem tworzącym półpubliczną, starannie zagospodarowaną przestrzeń dla mieszkańców. Budynek swoją najwyższą, 8-9 kondygnacyjną częścią stanowi pierzeję ul. Postępu, opadając następnie w głąb działki i tworząc niższą, kameralną część o wysokości 4-6 kondygnacji od strony istniejących osiedli oraz terenów zielonych.
 • Od strony wschodniej budynku znajdował się będzie ogólnodostępny teren zielony stanowiący uzupełnienie kształtującego się parku liniowego. Przestrzeń ta będzie służyć lokalnej społeczności, zrealizowany zostanie plac zabaw oraz urządzenia do rekreacji.
 • Od strony ul. Postępu zabudowa będzie tworzyć wielkomiejską pierzeję z lokalami handlowo-usługowymi na parterze.
 • Architektura budynku nawiązywać będzie do przemysłowego dziedzictwa okolicy. Funkcjonalne rozkłady pomieszczeń i duże przeszklenia oraz obszerne balkony i loggie nadadzą mu lekkości i subtelności oraz stworzą wrażenie przenikania się tych przestrzeni. Otwarty dziedziniec wypełniony zielenią oraz jasna i ciepła kolorystyka elewacji stworzą harmonijną całość pomiędzy architekturą budynku oraz jej otoczeniem.

Budownictwo ekologiczne

Budynek oraz przestrzeń użytkowa wokół zostaną zaprojektowane tak, by zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort użytkowania.

Inwestycja wyróżniać się będzie nowoczesnymi rozwiązaniami proekologicznymi, a budynek będzie spełniał standardy certyfikacji Zielonego Domu lub BREEAM.

Teren rekreacji
i wypoczynku

Miejsca dla rowerów

Lokale usługowe

Miejsca dla rowerów

Teren rekreacji
i wypoczynku

Lokale usługowe

Plan zagospodarowania
terenu

Ostateczny kształt planowanej zabudowy (w tym m.in. gabaryty, rozwiązania architektoniczne, funkcje budynków) może ulec zmianie na skutek uzgodnień formalnych i decyzji projektowych.

Z myślą o bezpieczeństwie,
ekologii i komforcie życia

Otwarta przestrzeń

Oświetlenie LED

Czujnik jakości powietrza

Tereny rekreacji i wypoczynku: stoły do gry w szachy, plac zabaw, urządzenia do ćwiczeń fizycznych

Budki dla ptaków i domki dla owadów

System kamer, dyskretne ogrodzenie wewnętrznego dziedzińca oraz system kontrolowanego wejścia

Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Ładowarki do samochodów elektrycznych

Miejsca parkingowe dla rowerów

Fotowoltaika

Dlaczego specustawa?
Korzyści dla mieszkańców okolicy

Uwolnij
swój potencjał

Teren obecnie jest niezagospodarowany i stanowi nieużytek poprzemysłowy. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę usługową. Aktualnie jest to zauważalna „wyrwa” w zagospodarowaniu i pierzei ul. Postępu. Biorąc pod uwagę usługowo-mieszkaniowe sąsiedztwo i zauważalny kierunek przekształceń terenów poprzemysłowych na tereny mieszkaniowe, najwłaściwsza dla tej lokalizacji jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parterem usługowym.

Tereny Służewca Przemysłowego wciąż stanowią monokulturę usługową, która dominuje w sąsiedztwie inwestycji. Naszym celem jest uzupełnienie okolicy o tkankę mieszkaniową, która dopełni funkcję biurową i pozwoli na zrobienie kolejnego kroku w procesie przekształcania urbanistycznego tych terenów.

Projektowana inwestycja mieszkaniowa będzie znacząco mniej intensywna niż dopuszczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zapewni dużo wyższy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do obowiązujących obecnie wymagań. To oznacza, że działka zostanie zabudowana w mniejszym stopniu, a więcej powierzchni zajmą tereny zielone, co ważne - w dużej mierze ogólnodostępne. Na parterze, od strony ul. Postępu, znajdą się lokale usługowe, które wzbogacą ofertę handlowo-usługową w okolicy.

więcej...

REKREACJA
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Uzupełnieniem projektu mieszkaniowego będzie zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu zielonego służącego lokalnej społeczności. Pozwoli to stworzyć przestrzeń przyjazną i harmonijną, zachęcającą do aktywnego spędzania czasu, a także do relaksu i odpoczynku.

Alejki, ławki, drabinki, stoły do gry w szachy, huśtawki – to tylko niektóre z ogólnodostępnych elementów zielonej inwestycji towarzyszącej, które będą zachęcały do aktywności fizycznej, jak i do wypoczynku.

Nie zapominając o najmłodszych mieszkańcach, dbając o ich bezpieczeństwo, w inwestycji przewidziany jest plac zabaw z dala od ruchu ulicznego. Przestrzeń zostanie wyposażona w bezpieczne urządzenia zapewniające ruch i rozwój dzieci. Niewątpliwym atutem dla mieszkańców będzie bezpośredni dostęp do ogólnodostępnej, starannie zaprojektowanej przestrzeni zielonej. Każdy znajdzie tutaj przestrzeń dla siebie.

więcej...

MODERNIZACJA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Inwestor z własnego budżetu zmodernizuje jedną z placówek oświatowych na Mokotowie. Inwestor przeprowadzi prace, które mają na celu m.in. podniesienie standardu placówki, pozyskanie powierzchni na sale dydaktyczne, co umożliwi utworzenie dodatkowych miejsc dla nowych uczniów, poprawienie parametrów technicznych budynku (m.in. termoizolacja, izolacja przeciwwodna, wymiana instalacji elektrycznej), ograniczenie kosztów eksploatacji budynku.

CODZIENNOŚĆ
– POWÓD DO RADOŚCI

Tworzymy przestrzenie, w których żyją i pracują ludzie. To wielka odpowiedzialność. Dlatego każda nasza realizacja jest głęboko przemyślana. Punktem wyjścia dla projektu są potrzeby mieszkaniowe współczesnych mieszkańców Warszawy oraz chęć zmiany poprzemysłowego oblicza dawnego Służewca Przemysłowego.

Teren inwestycji nie zostanie ogrodzony, a mieszkańcy sąsiednich osiedli będą mieli pieszy dostęp do ul. Postępu, co umożliwi swobodne i szybsze przemieszczanie się pomiędzy kwartałem ulic Postępu-Bokserska-Obrzeżna-Cybernetyki. Naszym celem jest stworzenie inwestycji służącej mieszkańcom przez następne pokolenia. Będzie to nasz wkład w rozwój tej części Mokotowa.

więcej...

Pomóż nam zadbać o zrównoważony rozwój

W celu poznania opinii na temat projektu oraz dostosowania go do oczekiwań mieszkańców, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

 1. Czy w okolicach ul. Postępu powinno powstać więcej zabudowy mieszkaniowej?

 2. Czy ważnym aspektem projektowanej inwestycji jest zieleń?

 3. Czy projektowana inwestycja powinna umożliwiać swobodne przejścia pomiędzy sąsiadującymi budynkami?

 4. Czy w ramach inwestycji deweloper powinien polepszyć standard szkoły w najbliższej okolicy?

 5. Czy w budynku inwestycji powinny powstać punkty usługowe - restauracja, sklep itp.

 6. Czy ważnym elementem projektowania inwestycji są konsultacje z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi?

 7. Wybierz preferowany przez Ciebie sposób zagospodarowania nieruchomości:

  a) budynek biurowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  b) budynek mieszkalny wraz z terenami rekreacji
 8. Wskaż w kolejności od najbardziej preferowanego urządzenia do rekreacji, które chciałbyś aby zostały zamontowane na terenie zielonym:

  1 - najmniej preferowane    10 - najbardziej preferowane

  najmniej
  preferowane

  1

   

  2

   

  3

   

  4

   

  5

   

  6

   

  7

   

  8

   

  9

  najbardziej
  preferowane

  10

  a) Tyrolka
  b) Siłownia plenerowa
  c) Pieńki do przeskoków
  d) Pomost ruchomy z podwieszaną kładką
  e) Ławki
  f) Belki - równoważnie
  g) Stoliki i siedzenia do gry w szachy
  h) Tor przeszkód
 9. Twoje sugestie na temat projektu

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Dialog społeczny

Dialog społeczny ma na celu poinformowanie opinii publicznej o planowanej inwestycji, jak również przeprowadzenie rozmów na jej temat. Dialog skierowany jest w szczególności do mieszkańców okolicy, w której zlokalizowana jest inwestycja, radnych m.st. Warszawy oraz Dzielnicy Mokotów, Zarządu Dzielnicy Mokotów, organizacji społecznych.

W celu prezentacji projektu oraz przeprowadzenia dyskusji zorganizowane zostaną dwa spotkania, na które serdecznie Państwa zapraszamy:

Wszelkie pytania dotyczące spotkań oraz inwestycji, jak również sugestie oraz zagadnienia, które chcielibyście Państwo poruszyć prosimy kierować na adres mailowy: postepu@yareal.com

Projekt
realizowany przez

Pracownia architektoniczna WWAA została założona w 2007 roku przez Natalię Paszkowską i Marcina Mostafę. Jej działalność zainicjowało otrzymanie pierwszych nagród w konkursach na projekt Pawilonu Polskiego na Expo 2010 w Szanghaju oraz Służewskiego Domu Kultury w Warszawie. Od tego czasu pracownia rozszerzyła zakres działalności o liczne koncepcje i realizacje architektoniczne, zarówno w zakresie urbanistyki, budynków mieszkalnych, jak i projektów szkół, pawilonów i wystaw.

Yareal Polska, wiodący deweloper w Polsce i lider pod względem jakości, jest spółką należącą do Yareal International N.V., firmy działającej na europejskim rynku nieruchomości. Realizowane przez Yareal na polskim rynku projekty z zakresu nieruchomości mieszkaniowych i biurowych wyróżniają się niezmiennie najwyższym poziomem jakości i elastyczności wprowadzanych rozwiązań.

Skontaktuj się z nami